Tartalomjegyzék

Távmunka vállalkozóként

Az önálló távmunka-végzési lehetõséget keresõknek az alábbi kérdésekre kell választ találnia:

- Milyen képességem, szaktudásom van?

Mik az erõsségeim és gyengeségeim? Milyen értékes szaktudásom van, és hogyan tudom azt fejleszteni? Különösen értékes lehet egy speciális szakterületen szerzett elmélyült ismeret vagy többféle szakértelem illetve képességek ritka kombinációja.

- Milyen szakértelemre, milyen munkákra van a szükség, kereslet jelenleg a piacon?

Számba kell venni, mi iránt van kereslet a munkaerõpiacon, mely szakmákban van esetleg munkaerõhiány. Az 90-es évek elején például újdonságnak számított a számítógépes kiadványszerkesztés és rendkívül jól lehetett vele érvényesülni, hiszen speciális szakértelem és drága nyomtatók kellettek hozzá. Ma, amikor már szélesebb körben elterjedtek a felhasználóbarát DTP programok és olcsóbbak lettek a nyomtatók, már nehezebb e téren munkához jutni, hiszen sokan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és eszközökkel, nagyobb a konkurencia. Az évezredforduló táján úgy tûnik, a web alkalmazások alapos ismerete és a hálózattal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok iránt van növekvõ igény. Az alapszabály: ha valamit könnyû megtanulni, azt a tudást nehéz nagy haszonnal eladni. Olyan szakértelmet kell kifejleszteni, melyre igény van, és amit lehetetlen egyik napról a másikra elsajátítani. Készüljünk tehát fel erre, és áldozzunk sok idõt és energiát az önképzésre, ami bizonyosan megtérül!

- Milyen kapcsolataim vannak? Hogyan tudom képességeimet, szaktudásom a piacra dobni?

A legfontosabb kérdés! Külön fejezetet lehetne írni az önmenedzselés eszközeirõl, módjairól. A marketing nem csupán reklám vagy promóció, annál jóval több, összetettebb tevékenység. A távmunkát keresõk természetesen az Internetet is felhasználhatják arra, hogy képességeiket megismertessék a potenciális megbízókkal. Csak címszavakban néhány módszer: önéletrajzok eljuttatása adatbankokba, aktív részvétel szakma-specifikus online fórumokon, networking, azaz hasonló érdeklõdésû szakemberekkel való kapcsolatok kiépítése, tartalmas web pagen keresztüli bemutatkozás, interaktív portfolió készítés, partneri kapcsolatok kialakítása, levelezõ fórumokon vitákba való bekapcsolódás, értelmes vélemény-csere, szervezeti tagság, közösség építés. Ugyanígy az Interneten keresztül egyéni ötleteikbõl akár saját vállalkozást, virtuális irodát is nyithat bárki, és az azzal kapcsolatos teendõket azután önálló távmunkásként végezheti.

Andy Lake, az angol Flexibility címû távmunka szakmagazin fõszerkesztõje arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna, azoknak, akik mindenáron távmunkában szeretnének a jövõben dolgozni a következõket válaszolta:

"Fontos, hogy mindenki tisztán lássa: a távmunka nem egy új foglalkozás. Egyszerûen csak egy korszerû munkavégzési módszer. Tudni kell, hogy mi az a képesség/tudás/információ/termék, amit az ember el tud adni az elektronikus hálózatokon keresztül. A távmunka lényegében egy jól használható mechanizmust nyújt a piac elérésére. Ugyanolyan fontos, hogy a munkavállaló rendelkezzen piacképes ismeretekkel, megbízható szaktudással, valamint jó kapcsolatokkal ahhoz, hogy munkához jusson. Az új ügyfelekért, megbízásokért, megrendelésekért keményen meg kell dolgozni! Akinek már van egy sikeres vállalkozása, az megpróbálhatja tevékenységének egy részét távmunkába átvinni. Ehhez azonban megfelelõ üzleti és hálózati ismeretekre van szükség. Mindenképpen azoknak van nagyobb esélye a sikeres távmunkára, akik már jól mûködõ vállalkozást építettek ki, és úgy közelítik meg a kérdést, hogy munkamódszereiket kívánják korszerûsíteni, hatékonyabbá tenni."